Sii you back soon

Những ngày này, Sii và các bạn tạm thời bị "đứt liên kết" và chúng mình chỉ có thể thông qua nhau bởi những chai đồ uống, những ly cà phê mang đi. 

Đây như một món quà nhỏ Sii gửi đến bạn, xa mặt nhưng không cách lòng. 

Hãy lắng nghe trong lúc thưởng thức cà phê hay chỉ đơn thuần cần một người lạ...để cùng lắng nghe nhé.